Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Pakiet wiadomości

Dla kogo:

Dla większych organizacji o większych zasobach finansowych.

Co to jest?

A-roll (główny materiał filmowy): edytowane materiały audiowizualne, które zawierają najważniejsze wywiady/sceny ze ścieżkami narracji. B-roll („przebitka”): dodatkowe materiały audiowizualne zawierające ogólne ujęcia i wywiady bez ścieżek narracji, lecz z nastrojową ścieżką dźwiękową. Do części dostarczonych materiałów B-roll nadawcy telewizyjni mogą wstawić głos lektora. Co do zasady zarówno materiały A-roll, jak i B-roll zawierają 15-minutowy materiał audiowizualny, który został poddany częściowej edycji i oddaje najważniejsze elementy danego wydarzenia, w tym ujęcia wprowadzające i fragmenty wypowiedzi. Dzięki temu nadawcy telewizyjni mogą wzbogacić swoje reportaże odpowiednimi materiałami audiowizualnymi.

Korzyści

 • Z pomocą specjalisty można stworzyć doskonały materiał, który może zostać wykorzystany do różnorodnych celów.

Ograniczenia

 • Jeśli chcesz mieć profesjonalny materiał, musisz liczyć się z stosunkowo dużym budżetem.

Jak opracować materiał główny i uzupełniający?

 • Poproś agencję PR/reklamową o pomoc w wyborze najbardziej wartościowych wydarzeń do użytku medialnego. Na przykład konferencje prasowe. Tego typu agencja zapewni:
  • profesjonalny personel;
  • kamerzystów;
  • dźwiękowców;
  • producentów/dziennikarzy telewizyjnych.
 • Materiał powinien zachęcać nadawców telewizyjnych do wykorzystywania go celem ponownego przetwarzania, ale kluczem do zachęcania do takiego ponownego wykorzystania jest zagwarantowanie, że pojawi się coś, co przyciągnie uwagę.
 • Po zakończeniu wydarzenia agencja PR powinna również monitorować i oceniać emisję pakietu wiadomości.