Publikācijas


Stratēģijas drošībai un veselības aizsardzībai automatizētā pasaulē

Līdz ar robotikas un MI pastāvīgo attīstību darbā ir ietvērusi vairāk uzdevumu — gan fizisku, gan arī kognitīvu. Tā kā Eiropā organizācijas ir ieviesušas jaunas automatizācijas, ir svarīgi izprast ne tikai šo tehnoloģiju sniegtās iespējas, bet arī ar darba drošību un veselības aizsardzību saistītos riskus un problēmas. Uz cilvēku orientēts dizains un skaidra komunikācija ir būtiska, lai nodrošinātu un veicinātu strādājošo labklājību, vienlaikus maksimāli izmantojot digitālās pārveides sniegtās iespējas.