Julkaisut


Edistyneen robotiikan ja tekoälypohjaisten järjestelmien käyttöönotto tehtävien automatisoimiseksi: myötävaikuttavat tekijät, esteet ja suositukset

Vanhentuneet säädökset ja työntekijöiden vastustus voivat estää työterveyden ja -turvallisuuden näkökulmasta onnistuneen yhteistyörobottien käyttöönoton työpaikalla. Yritykset, jotka aloittavat valmistelut varhain ja panostavat koko organisaation laajuisen viestinnän parantamiseen, sääntelyn hallitsemiseen ja vuoropuheluun, näyttävät voivan helpottaa ja parantaa näiden teknologioiden käyttöönottoa.

Tässä toimintapoliittisessa selvityksessä tarkastellaan sellaisia työterveyden ja -turvallisuuden esteitä ja niihin myötävaikuttavia tekijöitä, joista on saatu tietoa eri yrityksiltä, jotka ovat tehtävien automatisoimiseksi ottaneet käyttöön edistynyttä robotiikkaa tai tekoälyyn perustuvia järjestelmiä.

Download pdf icon in: