Julkaisut


Kehittynyt robotiikka, tekoäly ja tehtävien automatisointi: määritelmät, käyttötarkoitukset, toimintalinjat ja strategiat sekä työterveys ja -turvallisuus

ja kehittynyt robotiikka muuttavat tapaa, jolla työvoiman käyttöä suunnitellaan ja toteutetaan. Tässä raportissa esitellään tehtävien automatisointiin tarkoitettujen tekoälypohjaisten järjestelmien sekä kehittyneen robotiikan tyyppejä ja määritelmiä, näiden teknologioiden käyttöä eri aloilla sekä tehtäviä, joihin kyseinen kehitys eniten vaikuttaa.

Raportissa kartoitetaan myös nykyisiä ja mahdollisia käyttötarkoituksia sekä tehdään yleiskatsaus kansallisiin ja kansainvälisiin toimintalinjoihin, strategioihin ja ohjelmiin, jotka koskevat tehtävien automatisointia ja työsuojelun edistämistä tällaisten järjestelmien avulla. 

Download PDF file in: