Julkaisut


Kehittynyt robotiikka ja automaatio: vaikutukset työsuojeluun

Uudet teknologiat muuttavat työpaikkoja. Tässä raportissa tarkastellaan fyysisten tehtävien automatisointia kehittynyttä robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntävien järjestelmien avulla sekä vaikutuksia, joita automaatiolla on työsuojeluun. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten ihmisen kanssa työskentelemään pystyvien robottijärjestelmien lisääntyvä käyttö vaikuttaa työntekijöihin ja heidän tehtäviinsä sekä yrityksiin ja toimialoihin.

Raportissa käsitellään lähemmin työpaikan turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvia vaikutuksia sekä toimia ja toimenpiteitä, joita yritykset voivat toteuttaa, ja pohditaan loppukäyttäjien koulutuksen merkitystä. Lisäksi raportissa annetaan tietoa turvallisuusstandardeista, jotka liittyvät koneiden käyttöön työpaikalla.

Download PDF file in: