Kampaaniajuhend

Sõnum

Mõelge hoolega läbi kampaania sõnum ja mida tahate kampaania kaudu teada anda.

Sõnumit peaks saama lihtsate, sihtrühmale oluliste sõnade abil kokku võtta.

Näiteks: Ära kasuta autot juhtides mobiiltelefoni.

Kui sõnum on olemas, vajate seda toetavaid argumente, et selgitada põhjalikumalt, miks sihtrühm teid kuulda peaks võtma. Selles osas rõhutage probleemi suurust, toetades tõendeid võib-olla ka statistiliste andmetega ja näidake nende muutuste kasulikkust, mida soovitate.

Ohutu autojuhtimise näidet toetavad sõnumid võiksid olla näiteks sellised:

  • Auto juhtimine mobiiltelefoni kasutades on mitte ainult ebaseaduslik, vaid ka ohtlik.
  • Auto juhtimine mobiiltelefoni kasutades võib tuua kaasa juhiloast ja töökohast ilmajäämise, aga ka tõsise õnnetuse.
  • Isegi mobiiltelefoni vabakäeseadme kasutamine tekitab nii teie kui ka teiste liiklejate jaoks märkimisväärse ohu.
  • Iga kahekümnenda liiklusõnnetuse põhjustab mobiiltelefoni kasutamine.
  • Töökõne tegemiseks peatage auto ohutus kohas, et pühendada kõnele täielik tähelepanu.
Message