Kampaaniajuhend

Eeldatavate tulemuste määratlemine

Suhtlus on tõhusam, kui see seondub millegi praktilise ja käegakatsutavaga.

Mõelge, kuidas mõõta kampaania edukust, ja lisage sellesse enne käivitamist hindamissüsteem.

Kvalitatiivne hindamine mõõdab seda, kuidas avalikkus kampaaniat tajub. See ei anna arvnäitajaid, kuid aitab mõista kampaania mõju, näiteks seda, kas sihtrühmas toimus hoiakute muutus.

Kvalitatiivsete mõõdikute hulka kuuluvad:

  • uuringud e-posti teel ja internetis
  • telefoniintervjuud
  • kohapealsed intervjuud

Kvantitatiivne hindamine mõõdab kampaania haaret ja nähtavust.

Kvantitatiivseid mõõdikuid on lihtsam esitleda tulemustena. Kvantitatiivsel hindamisel võib mõõta edu:

  • kampaania haarde alusel: kui palju inimesi teie sõnumit kuulis?
  • kampaania nähtavuse alusel: milline oli nähtavus meedias? Kui palju artikleid, aruandeid jne teie kampaaniaga kaasnes?
Define your expected results