Kampaaniajuhend

Eesmärkide valimine

Enne konkreetse kampaaniasõnumi ja vajalike tõendavate argumentide väljatöötamist peate kujutama eesmärki selgelt ette.

Selge eesmärk aitab:

  • sõnastada paremini sõnumit
  • kavandada kampaania ülesehitust
  • kontrollida pärast kampaaniat, kui edukas teie töö oli.

Eesmärk olgu mõistlikult spetsiifiline ja realistlik, võttes arvesse kasutatavaid ressursse. Eesmärki võivad aidata määratleda järgmised parameetrid:

  • Meediakajastus – „soovin, et kampaaniast räägitaks minu koduriigi peamistes tööohutuse ja töötervishoiu väljaannetes“.
  • Käitumise muutumine sihtrühmas – „Soovin innustada oma töötajaid kandma alati ohutusvarustust“.
  • Inimeste arv, kelleni kampaania jõudis – „Soovin saada Facebookis 500 fänni“.

Kui eesmärgid on valitud, saate määrata, kuidas neid kõige paremini saavutada.

Deciding objectives