Kampaaniajuhend

Geograafiline ala

Valige, mis sektorid või geograafilised alad tuleks hõlmata

Enamik tööohutuse ja töötervishoiu kampaaniaid on suunatud spetsialistidest koosnevale sihtrühmale (konkreetse tööstusvaldkonna juhid, ametiühingud, tööõhutuse ja töötervishoiu spetsialistid jmt). Mõelge hoolega läbi, millist konkreetset sektorit soovite kaasata ja mis vahendid selle sektori sihtrühma jaoks kõige paremini sobivad.

Oluline on ka geograafiline ulatus. Mõelge, kus teie sihtrühm asub, seejärel otsustage, kas peaksite kasutama piirkondlikku või riiklikku meediakanalit või geograafiliselt piiratud vahendeid, nt üritusi.

Geographical area