Juhtumiuuringud


Riiklik ja kohalik vastus platvormimajanduse probleemidele Itaalias

Digiplatvormitöötajate õigused tööohutuse ja töötervishoiu, töötundide ja tasustamise valdkondades ei ole kehtivate tööseadustega suuremas osas Euroopa Liidu riikides selgelt paika pandud.  

Selles juhtuuringus tehakse kokkuvõte peamistest Itaalia määruste vahenditest, mida kohaldatakse digiplatvormitööle, ning Põhja-Itaalia Bologna piirkonna algatusest, millega kaitstakse platvormitöötajaid (peamiselt toidukullereid), kehtestades digitaalse tööjõu põhiõiguste põhikirja linnakeskkonnas. Põhikiri, mis võeti vastu vabatahtlikult piirkondlikul tasandil, mõjutas ühtlasi riikliku taseme seadusandlust, et tunnustada vabakutseliste pakiveokullerite õigusi. See on saanud mudeliks teistes Itaalia piirkondades ja võiks anda inspiratsiooni seadusandjatele kogu Euroopas.

Sidusrühmade sõnul võtsid mitmed platvormid põhikirja meetmeid ja pakiveokullerite töötingimused paranesid. Nendes soovitatakse meetmeid, mida tuleks laiendada ka muud liiki platvormitöötajatele.   

Download pdf icon in: