Juhtumiuuringud


Prantsusmaa digiplatvormitöö õigusliku raamistiku õppetunnid

Digiplatvormitöö on saanud viimastel aastatel murekohaks, kuna töötajate õigused seoses töötingimuste ning tööohutuse ja töötervishoiuga pole kehtivate õigusaktidega selgelt paika pandud.

Selles juhtuuringus vaadeldakse mitmeid seadusandlikke algatusi Prantsusmaal, millega reguleeritakse platvormitöötajate õigusi ja parandatakse nende töötingimusi. Need algatused on eelkõige suunatud vabakutselistele platvormitöötajatele individuaalsete ja kollektiivsete õiguste andmisele; läbipaistvuse suurendamisele ja sotsiaalkindlustuspettuste vältimisele; ning sellele, et anda platvormitöötajatele transpordisektoris õigus tellimusest keelduda ja katkestada ühendus ilma, et sellele järgneks karistus.

Kuigi need algatused on olulised sammud töötingimuste parandamise suunas platvormimajanduses, nõustuvad mitmed sidusrühmad, et nende reguleerimisalaga ei pöörata piisavalt tähelepanu töötervishoiu ja tööohutuse määruste täitmise tagamisele.

Download pdf icon in: