Juhtumiuuringud


Sloveenia: töökoha tööohutuse ning füüsilise ja vaimse tervise edendamine kindlustusühingus

Sloveenia kindlustusühingu Zavarovalnica Triglav, d.d. töötajad teevad peamiselt kontoritööd ja neil on arvutitööst tulenevate luu- ja lihaskonna vaevuste tekke risk. Ettevõte käsitles terviklikult vaimset ja füüsilist tervist ergonoomikameetmete, füüsilise aktiivsuse edendamise ning kontoris ja kodunt töötamisega seotud teadlikkuse tõstmise kaudu. Tulemusena suurenes töötajate motiveeritus ning vähenesid haiguspuhkused.

Zavarovalnica Triglav, d.d. on üks neist, kes võitis tervislike töökohtade hea tava auhindade 15. võistluse, millega tunnustatakse luu- ja lihaskonna vaevuste edukat ennetamist ja haldamist.

Download pdf icon in: