Väljaanne


Kõrgtehnoloogiline robootika ja tehisintellektipõhised süsteemid ülesannete automatiseerimiseks

Kas huvitab, mis on tehisintellekt ja kuidas see muudab töötamist? 

Slaidid võtavad kokku uusimad andmed ja faktid tehisintellekti ja kõrgtehnoloogilise robootika praeguste ja võimalike rakenduste kohta eri tööstusharudes. Need aitavad mõista, kuidas mõjutab tööohutust ja töötervishoidu, ohutusstandardeid ja poliitika kujundamist. 

Siit saab lühiülevaate, kuidas need uuendused muudavad töökohti, koos tegelike juhtumiuuringutega, mis keskenduvad Euroopa ettevõtetele.