Väljaanne


Tööohutuse ja töötervishoiu strateegiad automatiseeritud maailmas

Tänu robootika ja tehisintellekti pidevale arengule on automatiseerimine tööl hõlmanud rohkem ülesandeid, nii füüsilisi kui ka kognitiivseid. Euroopa organisatsioonid laiendavad automatiseerimist ja seepärast on oluline mõista nende tehnoloogiate võimalusi, kuid ka riske ja probleeme seoses tööohutuse ja töötervishoiuga. Inimkeskne kavandamine ja selge teabevahetus on keskse tähtsusega, et tagada ja edendada töötajate heaolu, kasutades samal ajal maksimaalselt ära digipööret.