Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Σχεδόν παντού; Ψηφιοποίηση και θέσεις εργασίας στη ζώνη του ευρώ

Φορέας: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Χώρα:

Περιγραφή:

Το podcast της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παρέχει πληροφορίες για τον κόσμο των οικονομικών και την κεντρική τραπεζική, αλλά περιλαμβάνει επίσης διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, όπως ο αντίκτυπός της στις αγορές εργασίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

Image
35.2