Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ιστολόγιο TTT

Φορέας: Työ Terveys Turvallisuus — Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Χώρα: Φινλανδία

Περιγραφή:

Το ιστολόγιο Työ Terveys Turvallisuus διερευνά διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ΕΑΥ, από την εργονομία έως τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης.

Image
33.6