Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Αστείο ή Σοκαριστικό - Διαφήμιση οδικής ασφάλειας

Φορέας: AWSR (Agence Wallonne pour la Securite Routiere)

Χώρα: Βέλγιο

Περιγραφή:

Εκστρατεία στο Βέλγιο που παροτρύνει τους οδηγούς να πηγαίνουν πιο σιγά. Περιλάμβανε δύο διαφορετικά βίντεο σχετικά με τους κινδύνους της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα — το ένα αντιμετώπιζε το θέμα με χιούμορ και το άλλο προκαλώντας ταραχή. Οι θεατές καλούνταν να ψηφίσουν την προσέγγιση που θεωρούσαν πιο πειστική.

Image
Shock or Humour - Road safety advertisement