Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εργασία σε πλατφόρμες και πρακτικές κοινωνικής προστασίας

Φορέας: Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών, Αξιολόγησης και Στατιστικής

Χώρα: Γαλλία

Περιγραφή:

Η στρογγυλή τράπεζα εστιάζει στα ζητήματα που εγείρουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες όσον αφορά την κοινωνική προστασία. Διασφαλίζουν πράγματι οι πλατφόρμες την πρόσβαση των εργαζομένων στην αγορά χωρίς διακρίσεις; Έχουν συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων οι διάφορες λογικές των πλατφορμών; Αυτά και άλλα ζητήματα εξετάζουν εμπειρογνώμονες και ερευνητές από διάφορους τομείς.

Image