Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός φωτογραφίας 2011

Φορέας: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Χώρα:

Περιγραφή:

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού φωτογραφίας, πάνω από 5000 συνδρομητές από τον κατάλογο διανομής έλαβαν emails βάσει της προσέγγισης άμεσης επικοινωνίας (direct mailing). Τα emails περιελάμβαναν ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες για τον διαγωνισμό.

Image
pan-European Photo Competition 2011