Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Τροχόσπιτα ΕΑΥ προωθούν την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία σε αγροτικές περιοχές της Ρουμανίας

Φορέας: ΄Ιδρυμα ROMTENS

Χώρα: Ρουμανία

Περιγραφή:

Στο πλαίσιο της εκστρατείας τοποθετήθηκαν τροχόσπιτα ΕΑΥ σε 19 αγροτικές κοινότητες. Εμπειρογνώμονες ΕΑΥ παρείχαν ενημέρωση, επιμόρφωση, σύντομα εργαστήρια κατάρτισης, όπως επίσης και ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τους κύριους παράγοντες κινδύνου που εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις και σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις.

Image
OSH caravans to promote Occupational Safety and Health in rural Romania