Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ιστολόγιο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία

Φορέας: UGT

Χώρα: Πορτογαλία

Περιγραφή:

Το Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της União Geral de Trabalhadores (UGT) ενημερώνει και ευαισθητοποιεί για τη σημασία της πρόληψης ασθενειών και ατυχημάτων μέσω του συγκεκριμένου ιστολογίου.

Image
Occupational Safety and Health blog