Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εκστρατεία με τίτλο «Δεν Χάνουμε Χρόνο»

Φορέας: Ίδρυμα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (IOSH)

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή:

Η εκστρατεία με τίτλο «Δεν Χάνουμε Χρόνο» είχε ως διοργανωτή το Ίδρυμα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας και ο σκοπός της ήταν να εξηγηθούν οι αιτίες του επαγγελματικού καρκίνου και να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις ώστε να αναλάβουν δράση.

Image
“No Time to Lose” campaign