Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Εθνικός Εστιακός Πόλος

Φορέας: Εθνική Επιθεώρηση Εργασίας / Národný inšpektorát práce

Χώρα: Σλοβακία

Περιγραφή:

Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Εθνικός Εστιακός Πόλος της Σλοβακίας με θέμα τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας και αποδέκτες τα μέλη του εθνικού δικτύου αλλά και εμπειρογνώμονες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Image
National Focal Point organised seminar