Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Διαδικτυακό διαφημιστικό πλαίσιο (banner) για τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών

Φορέας: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

Χώρα: Πολωνία

Περιγραφή:

Διαδικτυακό διαφημιστικό πλαίσιο (banner) για την εκστρατεία 2018-19 με τίτλο Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών, το οποίο δημιούργησε ο Εθνικός Εστιακός Πόλος του EU-OSHA στην Πολωνία τοποθετώντας το στην ειδική σελίδα της εκστρατείας.

Image
Managing dangerous substances online banner