Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Συνέντευξη με τον Tomáš Kudrna, σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ό,τι λάμπει»

Φορέας: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Περιγραφή:

Ενημερωτικές παραγωγές (λήψεις B roll). Πλάνα από συνέντευξη με τον Tomáš Kudrna, σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ που κέρδισε το Κινηματογραφικό Βραβείο για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας με τίτλο «Ό,τι λάμπει».

Image
Interview with Tomáš Kudrna, director of the documentary "All that glitters"