Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Προωθητική εργαλειοθήκη της IGCS

Φορέας: Διεθνής Εταιρία Γυναικολογικού Καρκίνου (IGCS)

Περιγραφή:

Προωθητική εργαλειοθήκη για τη διοργάνωση του 2016 της IGCS (Διεθνής Εταιρία Γυναικολογικού Καρκίνου) στη Λισαβώνα, η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διαφημιστικά πλαίσια (banner) και διαφημίσεις.

Image
IGCS Promotional toolkit