Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Το podcast της HSA

Φορέας: Αρχή για την Υγεία και την Ασφάλεια

Χώρα: Ιρλανδία

Περιγραφή:

Podcast της ιρλανδικής Αρχής για την Υγεία και την Ασφάλεια (HSA) για θέματα που αφορούν την ΕΑΥ, από τη χρήση οχημάτων στην εργασία έως το άγχος και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Image
35.4