Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Σειρά εκδηλώσεων υπό τον τίτλο «Φλέγοντα ζητήματα χημείας»

Φορέας: NIRAS

Χώρα: Δανία

Περιγραφή:

Τον Σεπτέμβριο του 2019 η NIRAS διοργάνωσε σε ολόκληρη τη Δανία 4 εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Φλέγοντα ζητήματα χημείας» στις πόλεις Άαλμποργκ, Άαρχους, Κόλντινγκ και Άλεροντ. Οι συμμετέχοντες ήταν περίπου 200 από διάφορες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στον τομέα τόσο της βιομηχανίας όσο και των υπηρεσιών.

Image
‘Hotspot on chemistry’ series events