Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Διαφήμιση στο Instagram για Υγιείς και Ασφαλείς Συνθήκες Εργασίας

Φορέας: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Γερμανία)

Χώρα: Γερμανία

Περιγραφή:

Διαφήμιση στο Instagram για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Image
Healthy and safe working conditions Instagram advertisement