Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Διαφημιστικό πλαίσιο (banner) με τίτλο «Η υγεία των εργαζομένων»

Φορέας: CIOP

Χώρα: Πολωνία

Περιγραφή:

Ευαισθητοποιώντας εργαζομένους και εργοδότες απέναντι στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον

Image
"Health of employees" banner