Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ιστολόγιο Global Data Justice

Φορέας: Global Data Justice

Χώρα: Κάτω Χώρες

Περιγραφή:

Το ιστολόγιο Global Data Justice συλλέγει άρθρα σχετικά με τη δικαιοσύνη στον τομέα των δεδομένων, τον αντίκτυπό της και τις σχέσεις της με την προστασία των δεδομένων, την απαγόρευση των διακρίσεων και τη μη χρήση τεχνολογιών δεδομένων.

Image
Global Data Justice Blog