Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ακολουθήστε τους κανόνες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας!

Φορέας: Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης

Χώρα: Ουγγαρία

Περιγραφή:

Αυτό το μουσικό βίντεο εξηγεί με ανάλαφρο ύφος ορισμένους από τους βασικούς κανόνες της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Βοηθά επίσης στη διάδοση της νοοτροπίας πρόληψης στους χώρους εργασίας.

Image