Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εκστρατεία #FeelSafe

Φορέας: INAIL

Χώρα: Ιταλία

Περιγραφή:

Η εκστρατεία #FeelSafe έχει ως στόχο να καταδείξει τους πολυάριθμους κινδύνους της εργασίας στο σπίτι, να διαδώσει τη νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων και να προωθήσει την κοινωνική αξία της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Image
47.7