Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Προφίλ στο Facebook με επίκεντρο την επαγγελματική ασφάλεια

Φορέας: Ίδρυμα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Χώρα: Βουλγαρία

Περιγραφή:

Το προφίλ στο Facebook του Ιδρύματος για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με πολλές αναρτήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια στη Βουλγαρία.

Image
Facebook profile with occupational safety focus