Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Προφίλ του EU-OSHA στο Facebook

Φορέας: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Χώρα:

Περιγραφή:

Προφίλ του EU-OSHA στο Facebook. Με αναρτήσεις για τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις από τις Εκστρατείες για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, όπως επίσης και για το θέμα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας γενικότερα.

Image