Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Podcast της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) σχετικά με την εργασία σε πλατφόρμες

Φορέας: Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Χώρα:

Περιγραφή:

Το επεισόδιο του podcast επικεντρώνεται στην έννοια της εργασίας σε πλατφόρμες και αναλύει τις επιπτώσεις της στη ζωή των εργαζομένων και στην ανάπτυξη. του ανθρώπου. Δίνει επίσης μια εικόνα του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την εργασία σε πλατφόρμες.

Image
35.3