Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εγκυκλοπαίδεια Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας

Organisation: Ερευνητικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας (Výzkumný ústav bezpečnosti práce)

Country: Czech Republic

Περιγραφή:

Διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που χρησιμεύει ως εργαλείο για την επεξήγηση της ορολογίας στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και σε συναφείς τομείς. Χρησιμεύει, επίσης, και ως μεταφραστικό λεξικό. Η Εγκυκλοπαίδεια Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για οργανισμούς/επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φοιτητές του τομέα ΕΑΥ.

Image
The Encyclopaedia of Occupational Health and Safety