Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ψηφιακή ματιά: αλληλεπίδραση ανθρώπου-δεδομένων

Φορέας: DigitalLead

Χώρα: Δανία

Περιγραφή:

Διαδικτυακό σεμινάριο για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-δεδομένων (HDI), με έμφαση στην απεικόνιση δεδομένων. Το διαδικτυακό σεμινάριο εισάγει και παρουσιάζει συγκεκριμένες προσεγγίσεις για την οπτική-διαδραστική ενασχόληση με τα δεδομένα, και επίσης πραγματεύεται τις οργανωτικές δυνατότητες και προκλήσεις που συνεπάγεται η υιοθέτηση και η χρήση τους σε εταιρικό περιβάλλον.

Image
17.7