Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εκστρατεία «Ψηφιακή Κοινωνία των Πολιτών»

Φορέας: Superrr Lab

Χώρα:

Περιγραφή:

Η εκστρατεία «Ψηφιακή Κοινωνία των Πολιτών» δρομολογήθηκε με στόχο να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις απαιτήσεις για βιώσιμη και δίκαιη ψηφιοποίηση, ικανή να συμπεριλάβει την κοινωνία των πολιτών.

Image