Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Συνάντηση των Εταίρων της Εκστρατείας

Φορέας: EU-OSHA

Χώρα:

Περιγραφή:

Ο EU-OSHA διοργάνωσε συνάντηση εταίρων στο πλαίσιο της εκστρατείας ενόψει της επίσημης έναρξής της. Δόθηκε λοιπόν στους εταίρους η ευκαιρία να γνωρίσουν την εκστρατεία, να δικτυωθούν με νέους και παλαιούς εταίρους και να μάθουν περισσότερα για τον ρόλο τους.

Image
Campaign Partnership Meeting