Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εκστρατεία «Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ!»

Φορέας: Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης

Χώρα: Ουγγαρία

Περιγραφή:

Η εκστρατεία «Η ασφαλής εργασία πρέπει να είναι προϋπόθεση!» αποσκοπεί στην προώθηση της νοοτροπίας πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Η εκστρατεία απευθύνεται τόσο σε εργαζομένους, οι οποίοι μπορούν να αναφέρουν παρατυπίες στον τομέα της ασφάλειας στην εργασία, όσο και σε εργοδότες, οι οποίοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με ζητήματα πρόληψης ατυχημάτων.

Image