Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

«ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι η εργασία είναι ασφαλής!»

Φορέας: Valsts darba inspekcija

Χώρα: Λετονία

Περιγραφή:

Η εκστρατεία «ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι η εργασία είναι ασφαλής!» αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία της προστασίας της εργασίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής πρακτικών μέτρων ασφάλειας. Επιπλέον, επιχειρεί να προσελκύσει υποστήριξη για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε επικίνδυνους τομείς, ενθαρρύνοντάς τις να δώσουν προτεραιότητα στην ευεξία και την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού τους.

Image