Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ενημερωτική παραγωγή (news package) για την εκστρατεία με θέμα τον αμίαντο

Φορέας: Cohezio – Service externe de prévention et de protection au travail

Χώρα: Βέλγιο

Περιγραφή:

Άρθρο σχετικά με εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον αμίαντο, το οποίο περιλαμβάνει μια πλήρη ενημερωτική παραγωγή (news package) για την εκστρατεία με φυλλάδιο, αφίσα, τηλεοπτικά σποτ, εφαρμογή για κινητά και έντυπα πρόληψης και ενημέρωσης.

Image
Asbestos campaign news package