Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Πρότυπα επιστολών για τη λήψη μέτρων πρόληψης των ατυχημάτων

Φορέας: Holzbau-Deutschland

Χώρα: Γερμανία

Περιγραφή:

Προκειμένου να ευαισθητοποιήσει ιδιώτες κατασκευαστές, πελάτες του δημόσιου τομέα και αρχιτέκτονες, η Holzbau Deutschland συνέταξε υποδείγματα τριών επιστολών. Πρόκειται για πρότυπο με αποδέκτες τις επιχειρήσεις ξύλινων κατασκευών προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν και αυτές με τη σειρά τους, ζητώντας από κατασκευαστές και μελετητές του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Image