Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

4ο Διεθνές Επαγγελματικό και Επιστημονικό Συνέδριο

Φορέας: Ευρωπαϊκή Εταιρία Μηχανικών Ασφάλειας

Χώρα: Κροατία

Περιγραφή:

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αφορούσε το ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, στην Κροατία. Οι ομιλητές παρουσίασαν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την ΕΑΥ παράλληλα με σύγκριση δράσεων μεταξύ Κροατίας και Σερβίας. Η εν λόγω συγκριτική αξιολόγηση συνέβαλε εύστοχα στην εξέταση του θέματος της ΕΑΥ γενικά αλλά και των τρόπων αντιμετώπισης της γήρανσης του εργατικού δυναμικού και στις δύο χώρες. Στην εκδήλωση έγινε ειδική αναφορά στην εκστρατεία για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για Όλες τις Ηλικίες, στο πλαίσιο της οποίας διάφορες κροατικές οργανώσεις μοιράστηκαν καλές πρακτικές. Πήραν μέρος 80 συμμετέχοντες από 3 διαφορετικές χώρες.

Image
4th International Professional-Scientific Conference