Περιπτωσιολογικές μελέτες


Ένα ρομπότ που αυτοματοποιεί τον καθαρισμό της κοπριάς για τη διατήρηση της υγιεινής στην κτηνοτροφία (ID11)

Η βιώσιμη παραγωγή στη βιομηχανία τροφίμων είναι το μέλλον. Η ολλανδική εταιρεία ανάπτυξης τεχνολογίας που εξετάζεται στην παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη επικεντρώνεται σε γεωργικά μηχανήματα σε σχέση με τα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή.

Τα προϊόντα τους χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 45 χώρες εντός της ΕΕ και σε όλο τον κόσμο. Το αυτόνομα κινούμενο ρομπότ τους μπορεί να διατηρήσει τα πρότυπα υγιεινής στο εσωτερικό της περίφραξης των αγελάδων και ειδικεύεται στον καθαρισμό της κοπριάς.

Η μετατόπιση του προτύπου που προκύπτει από την παρούσα καινοτομία θα μπορούσε να οδηγήσει τους αγρότες να απομακρυνθούν από τον παραδοσιακά αντιληπτό ρόλο του χειρωνακτικού ανειδίκευτου εργάτη προς πιο διευθυντικές θέσεις και ευθύνες εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Download pdf icon in: