Περιπτωσιολογικές μελέτες


Συνεργατικό ρομπότ που αυτοματοποιεί το ράψιμο σάκων στον κλάδο των προμηθευτών εξοπλισμού αυτοκινήτων (ID5)

Ένας προμηθευτής εξοπλισμού αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα εισήγαγε αυτοματοποιημένες διαδικασίες στις επιχειρήσεις του στην Πορτογαλία, χρησιμοποιώντας ρομπότ, συνεργατικά ρομπότ (cobots) και οχήματα αυτοματοποιημένης καθοδήγησης (AGV) για την εκτέλεση μιας σειράς εργασιών.

Αντί για την εξάλειψη των θέσεων εργασίας, αυτό επιτάχυνε ή διευκόλυνε τις εργασίες και μείωσε την κοινωνική απομόνωση στον χώρο εργασίας, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι εναλλάσσουν σταθμούς συχνότερα και, ως εκ τούτου, έχουν αυξημένη αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους τους.

Καθώς οι εργαζόμενοι επανειδικεύονται και αποκτούν εξειδικευμένη κατάρτιση, αυτή είναι μια ευκαιρία να αξιολογηθεί ποιες δεξιότητες πρέπει να θεωρούνται σημαντικές για το μέλλον της εργασίας και ποιες καθίστανται λιγότερο σημαντικές.

Download pdf icon in: