Περιπτωσιολογικές μελέτες


Προηγμένα ρομποτικά συστήματα σε εταιρεία κατασκευής πλαστικών προϊόντων που μορφοποιούνται με έγχυση και εξώθηση περιορίζει τις σωματικά απαιτητικές εργασίες (ID13)

Εταιρεία κατασκευής πλαστικών προϊόντων στη Σουηδία έχει ενσωματώσει συνεργατικά ρομπότ στη διαδικασία προετοιμασίας δειγμάτων για συσκευές δειγματοληψίας της αναπνοής.

Με τη βοήθεια ενός χειριστή, το συνεργατικό ρομπότ αυτοματοποιεί μια μονότονη εργασία, είναι εξαιρετικά αποδοτικό από άποψη χρόνου και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης των δειγμάτων.

Αυτή η αυτοματοποίηση περιορίζει την απειλή των μυοσκελετικών παθήσεων που προκαλούνται από την επαναλαμβανόμενη καταπόνηση και παρέχει στους εργαζόμενους χρόνο για πιο απαιτητικές εργασίες.

Η προσφυγή σε ειδικούς για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων και ελέγχων ασφάλειας στο σύστημα μπορεί να προσθέσει έναν ακόμα βαθμό προστασίας για τους εργαζόμενους.

Download pdf icon in: