Περιπτωσιολογικές μελέτες


Ρομποτικό σύστημα παλετοποίησης και αποπαλετοποίησης προϊόντων (ID7)

Καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογίες επέτρεψαν σε μια δανέζικη εταιρεία να αποπαλετοποιήσει και να παλετοποιήσει προϊόντα κατά παραγγελία, χωρίς αποθήκη.

Με τη συνεργατική ανάπτυξη τεχνολογίας 3D αισθητήρων αιχμής που επιτρέπει στα ρομπότ να «βλέπουν», η εταιρεία κατόρθωσε να μειώσει τις νυχτερινές βάρδιες και τις δυσμενείς επιπτώσεις τους στην υγεία των εργαζομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λύση ρομπότ ΤΝ μείωσε στο ήμισυ τους χρόνους του κύκλου εργασιών και αυτοματοποίησε πλήρως την προηγουμένως χειρωνακτική εργασία.

Το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης χειρωνακτικής εργασίας συνίσταται στην παρακολούθηση του συστήματος που λειτουργεί βάσει ΤΝ και στην επίλυση προβλημάτων σε περίπτωση σφαλμάτων.

Download pdf icon in: