Έκδοση


Διαπιστώσεις για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες

Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών επέτρεψε την εμφάνιση νέων τρόπων εργασίας, οι οποίες παρέχονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ή σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι μοτοσυκλετιστές που εργάζονται ως κατ’ οίκον διανομείς, οι οδηγοί, οι νοσηλευτές και οι γραφίστες αποτελούν ορισμένα παραδείγματα εργαζομένων που απασχολούνται σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ενώ μπορεί να αποτελέσει μια πρόσθετη ή εναλλακτική πηγή εισοδήματος και μια ευκαιρία εισόδου στην αγορά εργασίας για ορισμένες ομάδες εργαζομένων, η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες συνδέεται με κινδύνους και προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), η πρόληψη και η διαχείριση των οποίων ενδέχεται να είναι πολύπλοκες. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι πλατφόρμες, τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν νέες και να βελτιώσουν ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.